osctv
In Memoriam
Edvardas Jonas EISMONTAS
Pradinis
Tikslai Udaviniai Misija
Ordino struktra
Ordino dokumentai
Veikla
Atlikti darbai ir rmimai
Apie v. Kazimier
Gyvenimo viesa
Maojo princo dirbtuvs
OSC TV
Nuotrauk archyvas
Iplstin paieka
Nuorodos
Kontaktai
English menu
About St. Casimir
Mission, Purpose, Tasks
Structure of order
Events
Honored members
Photo Gallery
Contacts
Artimiausi renginiai

2015.04.13 13 val. piešini konkursas Kaune
Moksleivi piešini konkurso geriausij darb vertinimas, paroda, koncertas.
Plaiau...
Banner
Banner
Banner
Prisijungimo forma
Prisijungimo vardas

Slaptaodis

Prisiminti
Priminti slaptaod
Kas prisijung
Prisijungę 10 svečiai
Apsilankymai: 371251
Dovana vilnieiams ir miesto sveiams rinktin muzika

storie Kovo 8-j, sostins senamiestyje šurmuliuojant tradicinei Kaziuko mugei, Šv. Kazimiero banyioje skambjo pakils vargon, mušamj, varini instrument garsai, išskirtiniai solist balsai. Šv. Kazimiero ordinas vilnieiams ir miesto sveiams dovanojo koncert, o kartu ir prog karalaiio Kazimiero dien paminti šiek tiek kitaip nei prastai – pakiliau, dvasingiau.

Plaiau...
Lelijos garbs enklas u socialiai atsaking versl

Lelijos garbes zenklas Šv. Kazimiero ordino Šiauli komtrijos inicijuotas „Lelijos garbs enklo” apdovanojimas tampa graia Ordino tradicija. Minint Lietuvos globjo dien, kovo 4-tj Šiauliuose vyko iškilminga švent, kurios metu nominacijos laimtoju tapo socialiai atsakingo verslo atstovas – Algirdas Gluodas. Jam teikta specialiai šiai progai sukurta skulptoriaus Henriko Orakausko statull „Angelas su lelija”.

Plaiau...
Saultekio mokykloje apdovanoti raini konkurso nugaltojai

storieMinint Šv. Kazimiero dien Bezdoni „Saultekio“ pagrindinje mokykloje tradiciškai surengta moksleivi švent. Šiemet koncert ir mug papild Šv. Kazimiero ordino inicijuoto geriausio rašinio konkurso laureat apdovanojimai, kuriuose paskatinti trys gabiausi mokiniai.  

Plaiau...
Gyventi darant gera

storie Kovo 1-j, artjant Šv. Kazimiero dienai, Jono Avyiaus viešoji biblioteka drauge su bibliotekos globja, Šv. Kazimiero ordino dama, operos soliste Sofija Jonaityte pakviet joniškieius knygos „Šv. Kazimiero gerbimas Lietuvoje“ pristatym Joniškio banyioje.

Plaiau...
Vasario 16-jai paymti partizan kov aidai

storie Lietuvos valstybs atkrim yminios datos – Vasario 16-osios – išvakarse, Šv. Kazimiero ordino kolegijoje surengta popiet, skirta painiai su Lietuvos karininku, rezistentu, partizan vadu Jonu emaiiu-Vytautu (1909-1954 m.).

Plaiau...
Kupikio vaik namus ir eimas pasiek Ordino surinkta labdara

 storie Vis smagiausia, kai geros mintys virsta darbais. Seniai brandinta idja sukaupus vairi grybi aplankyti be šeim gyvenanius vaikus šiemet buvo išpildyta: Šv. Kazimiero ordino nariai prieš pat Šv. Kaldas lanksi Kupiškyje, kur vaikams ir nepasiturinioms šeimoms išdalino kelias dešimtis di rb, maisto, aisl bei knyg.

Plaiau...
Visos Lietuvos vaikams Ordinas dovanojo iltas advento akimirkas

 storie Iki didij met šveni skaiiuojant paskutines dienas, Šv. Kazimiero ordinas be šeim augantiems vaikams dovanojo jauki ir turining adventin popiet. Joje skambjo liaudies dainos, vaikai turjo galimyb susipainti su senosiomis lietuviškomis tradicijomis, paragauti senovišk Ki valgi ir, svarbiausia, pajusti bendrysts diaugsm.

Plaiau...
Stebuklingos ramybs metas Dotnuvoje

 Treij advento savaitgal Dotnuvoje vyko popiet „Stebuklingos ramybs metas“, kuri organizavo Akademijos kultros centro Dotnuvos skyrius, vadovaujamas Šv. Kazimiero ordino Kdaini komtrijos nars Danguols Špokiens.

Plaiau...
Ordiniei labdaros ir dovan ruoimo popiet

 Šv. Kaldos – stebukl metas, kai svajons pildosi, o gerumas atklysta net labiausiai surambjusias širdis. Maojo princo dirbtuvs pakviet Šv. Kazimiero ordino narius ir visus neabejingus  prisidti prie graios iniciatyvos ir padovanoti Kupiškio Šv. Kazimiero vaik gobos namuose augantiems vaikams šilt akimirk bei jiems reikaling daikt.

Plaiau...
M. Tomonio minjimo vakaras

 Ši met lapkriio 5 dien „Lietos fondas kartu su Šv. Kazimiero ordinu organizavo 39-tj Mindaugo Tomonio ties metini minjim. Rengin ved skulptorius Gediminas Radzeviius. Skambejo šv. Kazimiero banyios choro „AVE VERUM atliekamos giesms.

Plaiau...
Maieji sveiai i Kdaini apsilank LNOBT ir krybinse dirbtuvse

 Visi vaikai yra nuostabs, o ypatingai tie, kurie moka svajoti, diaugtis ir dalintis šypsenomis. Btent tokie šilti ir draugiški buvo Maojo princo dirbtuvi sveiai iš Kdaini prajus sekmadien, viešnags metu spdi sms Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT).

Plaiau...
Skinderikio parke gyvendinta uoliuk sodinimo akcija

 Šiais metais 20-met mininti Lietuvos bajor karališkoji sjunga (LBKS), bendradarbiaudama su Šv. Kazimiero ordinu organizavo simbolin uoliuk sodinimo akcij.

Plaiau...
Jubiliejins Ordino ikilms paymtos reikmingais enklais

 Kaip ir kiekvien ruden Šv. Kazimiero ordinas mini savo veiklos sukakt, kuri šiemet neeilin, jubiliejin. Spalio 4-j, karalaiio Kazimiero gimimo dien surengtos iškilms, paymjusios 556-sias jo gimimo metines, šiais metais ypatingos ir tuo, kad Ordino šeim papild gausus brys nauj nari, o LDK Valdov rmuose buvo oficialiai atidengtas pernai Lietuvos ir Italijos ordin dovanotas šv. Kazimiero bareljefas.

Plaiau...
Kryiaus enklas Didiajam Magistrui atminti

 Ateina apšviestoji mintis Lietuvos kilming asmen Edvard Jon Armošk-Eismont ir Lietuvoje kuriamas Šv. Kazimiero ordin. Susiklosto aplinkybs ir u tkstani kilometr nuo Lietuvos – Italijoje kilmingas asmuo Domenico Odilio Pellegrini kuria Lietuvos karalaiio Šv. Kazimiero vardo ordin. Susiklosius aplinkybms? Gal tiksliau – subrendus apšviestai miniai...

Plaiau...
Lietuvos delegacija Giuliopolyje aplank vienintel paminkl v. Kazimierui

 Vienintelis pasaulyje karalaiiui ir Lietuvos šventajam Kazimierui skirtas pamiklas stovi vienoje Italijos viršukalni, Giuliopoli miestelyje. U j dkingi turime bti dkingi Šv. Kazimiero ordino Italijoje krjui grafui Odilio Domenico Pellegrini.

Plaiau...
v. Kazimiero keliais aminj miest

 Italija – tai šalis, kuri apsigyvena kiekvieno ia apsilankiusiojo širdyje, mintyse. ia traukia atvykti bent kart gyvenime, o apsilankius, visuomet norisi sugrti. Šv. Kazimiero ordinas su šia šalimi ir aminuoju Romos miestu turi ypating ryš.

Plaiau...
Maojo princo dirbtuvs atidarytos!

 Vos prieš savait, rugsjo 7 dien, Šv. Kazimiero ordino iniciatyva Vilniuje duris atvr „Maojo princo dirbtuvs“. Ši nauja erdv kartu su talentingais, krybingais ir geranoriškais monmis, tikima, taps jaukia uuovja ne tik vaikams ir jaunimui, bet ir j šeim nariams bei draugams.

Plaiau...
Pasirayta bendradarbiavimo sutartis su Laisvs atmimo viet ligonine

Paskutin liepos mnesio dien Laisvs atmimo viet ligoninje (LAVL) surengta prasminga švent, kuria paymta partneryst, nešianti vilties ia bausm atliekanij gyvenimus ir palengvinsianti jais besirpinanij darb.

Plaiau...
Grai vent iauliuose subr miesto viesuolius

Šiauli apskrities Povilo Višinskio bibliotekos pilnutlje didiojoje salje suplevena tarptautini konkurs laureats smuikininks Rolandos Ginkuts atliekama švelniai taigi Juozo Naujalio „Svajon“. Taip prasideda Šiauliuose istorin-muzikin konferencija „Reikia tos Lietuvos“, skirta Šv. Kazimiero ordino nario, Šiauli miesto Garbs pilieio Alberto Griganaviiaus turiningo gyvenimo 80-meiui.

Plaiau...
2014-j Ordino stovykla-seminaras

 Liepos 14-21 dienomis Švenioni rajone, prie Pailgio eero esanioje „Lelijos“ poilsiavietje vyko tradicin poilsio ir sveikatingumo stovykla-seminaras. J, kaip ir kasmet, organizavo Šv. Kazimiero ordino mogaus ir visatos painimo centro vadov, Panevio skyriaus komtr Graina Repšien.

Plaiau...
Valdov rmuose v. Kazimiero choralo premjera

Priešpaskutin birelio savaitgal LDK Valdov rm kieme  vyko  vienas  tradiciniu tampanio kasmetinio renginio „Kultros naktis 2014“ koncert. ia lietingos dienos vakar skaisiai sauls nušviestoje scenoje iškilmingai skambjo Kazio Dauglos choralin fantazija „Šv. Kazimiero choralas“, diriguojama paties maestro.

Plaiau...
iauli komtrijos uolai dovana K. Donelaiio gimtinei

Šv. Kazimiero ordino nar Izolina Lingien kasmet inicijuoja išvyk Kristijono Donelaiio gimtin. Šmet, gegus 24-tj j nuvyko ir Šiauli komtrijos nariai. Prisimindami poeto kryb visi aplank ir K. Donelaiio jubiliejaus sukakiai skirt uolyn, kuriame pasodino lietuviškus uolus.

Plaiau...
v. Kazimiero ordino dmesys festivalio Liejas malon" dalyviams

Gegus 23-j  Bezdoni Saultekio” mokykloje vyko tarptautinis krikšioniškos muzikos festivalis „Liejas malon”. Surengtame konkurse dalyvavo dešimties mokykl vaikai. Kartu su kitais komisijos nariais dalyvius vertino Šv. Kazimiero ordino Dama, operos solist Sofija Jonaityt. Renginio akimirkos, krybiniai vaik pasirodymai buvo aminti video mediagoje, kuria pasirpino Šv. Kazimero ordinas.

Plaiau...
Vilniaus Rotuje ikilmingas maestro P. Juodels 90-ojo jubiliejaus minjimas

Gegus 18-oji kultros bendruomenei tapo ypatinga diena – Vilniaus Rotušje buvo iškilmingai pamintas 90-asis maestro Petro Juodels jubiliejus. Nusipelns Lietuvos kultros veikjas, talentingas Lietuvos muzikinio gyvenimo organizatorius, dirigentas, rašytojas, poetas, ymus pedagogas, keli menini kolektyv vadovas, patriotas, karys savanoris, Lietuvos nepriklausomj rašytoj sjungos narys bei Šv. Kazimiero ordino signataras ir Garbs kancleris – tiek kilni darb ir garbing titul utekt keli moni gyvenimams.

Plaiau...
Dovana iauli universitetui K. Donelaiio bareljefas

Kristijono Donelaiio 300-j metini proga, gegus 15-16 dienomis, Izolinos Lingiens ir Šiauli universiteto Humanitarinio fakulteto profesors Diuljetos Maskuliniens iniciatyva, Šiauliuose vyko interdisciplinin mokslin konferencija „Met laikai kultroje“. Ta paia proga Šiauli universiteto Humanitarinio fakulteto vienai auditorijai suteiktas Kristijono Donelaiio vardas. Joje atidengtas doc. Aldonos Visockiens sukurtas ir ordino D. Magistro Henriko Armoškos-Eismonto pastangomis pagamintas K. Donelaiio bareljefas bei tos paios autors K. Donelaiio portretas.

Plaiau...
Vabalninke skambjo XI-as festivalis Laimingas vaik juokas

Bezdonys Gegus 3-4 dienomis Vabalninke vyko tarptautinis vaik ir jaunimo teatr festivalis „Laimingas vaik juokas“. Tai buvo jau XI-as festivalis, kurio pagrindinis organizatorius ir rmjas yra Šv. Kazimiero ordinas. Festivalyje aktyviai dalyvavo mokiniai, teatro studij artistai ir j vadovai. Savo vaidinimuose vaikai stengsi atskleisti tikrsias emigracijos ar laikinos šlovs kainos problemas. Ne maiau dmesio buvo skiriama beglobi gyvn temai. 

Plaiau...
v. Kazimiero ordino dovana vaikams spektaklis ir ekskursija LNOBT

 Šv. Kazimiero ordinas globoja Bezdoni „Saultekio“ pagrindins ir Bezdoni vidurins mokykl vaikus. Jiems kovo 23-ij buvo suteikta proga savo akimis išvysti oper „Bruknel”. Moksleivius pasitiko ir ekskursij po slapiausias Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vietas ved Ordino Kultros tarnybos vadov, operos solist Sofija Jonaityt.

Plaiau...
Ital filme ventasis greitkelis lietuvi kalba

 „Kino pavasario“ programoje irovai gals pamatyti ital reisieriaus Gianfranco Rosi dokumentin film „Šventasis greitkelis“ (Sacro GRA, 2013). Jis tapo pirmuoju dokumentiniu filmu, apdovanotu „Auksiniu litu“ Venecijos kino festivalyje. Tai originalus reisieriaus vilgsnis mones, gyvenanius šalia nuolat skubanio pasaulio.

Plaiau...
v. Kazimiero dien labdara Bezdoni mokyklai

Bezdonys Šv. Kazimiero ordinas tsia grai tradicij: kovo 4-tj dovanomis ir dmesiu vl buvo apdovanoti Bezdoni Saultekio“ pagrindins ir Bezdoni vidurins mokykl moksleiviai bei pedagogai. Minint Šv. Kazimiero dien, Vilniaus skyriaus ordino nariai atvyko mokini organizuojam švent-mug.

Plaiau...
<< Pradia < Atgal 1 2 3 4 Pirmyn > Pabaiga >>

osctv
Šv. Kazimiero ordino televizija internete  OSC TV
.

Mums rpi Js nuomon. Siskite savo pastabas, pasilymus reportaams, klausimus aktualiomis temomis el. paštu osctv@ordinas.lt  

m.k. 191970724
Šv.Kazimiero ordinas
Labdari g.8, Vilnius.

Ordino sskaita banke:
SEB Vilniaus bankas,
ssk.nr. LT68 7044 0600 0136 5992