osctv
In Memoriam
Edvardas Jonas EISMONTAS
Pradinis
Tikslai Udaviniai Misija
Ordino struktra
Ordino dokumentai
Veikla
Atlikti darbai ir rmimai
Apie v. Kazimier
Gyvenimo viesa
Maojo princo dirbtuvs
OSC TV
Nuotrauk archyvas
Iplstin paieka
Nuorodos
Kontaktai
ENGLISH MENU
About St. Casimir
Mission, Purpose, Tasks
Structure of order
Events
Honored members
Photo Gallery
Contacts
Artimiausi renginiai

2015.11.07-12.05
A. Smilgeviit ir SKYL. Turas VILKO VARTAI.
Plaiau...

2015.12.02 15 val.
Maojo princo dirbtuvi teariuko išvaiuojamoji men diena Kdaini „Sauluts“ globos namuose.
Plaiau...

2015.12.12
O.S.C. „ini ringo“ finalas Šv. Kazimiero ordino organizuojamo protmšio empionato projektas Laisvs atmimo viet ligoninje.
Plaiau...

2015.12.19 15:00 val.
Tauragn kultros centras, kraštorytos knygos „Aukštaitijos etnografini kaim slpiniai“ pristatymas. Leidjas - Šv. Kazimiero ordinas, Utenos komtrija. Aut. Zita Mackeviien.
Plaiau...
Banner
Banner
Banner
Prisijugnimo forma
Prisijungimo vardas

Slaptaodis

Prisiminti
Priminti slaptaod
Statistika
Prisijungę 4 svečiai
Apsilankymai: 454718
Mindaugas Tomonis ir jo inia keliauja per Lietuv

 Lapkriio 5 d. Signatar namuose  Šv. Kazimiero ordinas ir „Lietos“ labdaros fondas sukviet vilnieius atminimo vakar „Mindaugas Tomonis ir jo inia“. Renginys skirtas  paminti M. Tomonio - poeto, filosofo, Lietuvos aktyvist fronto dalyvio, kovotojo u Lietuvos laisv - 75-sias gimimo ir 40- sias ties metines .

Plaiau...
Dotnuvos slaugos namuose atidarytas Akustins terapijos kabinetas

storieSpalio 5 d. Šv. Kazimiero ordinas Kdaini r. esaniuose Dotnuvos slaugos namuose atidar SGS akustins terapijos kabinet. Šventiniame renginyje dalyvavo šalies ir rajono valdios institucij atstovai, o taip pat – garbingi sveiai iš Italijos.

Plaiau...
ventinis koncertas Vivere Bonum Faciendo

 Spalio 4-j LDK Valdov rm Didiojoje renesansinje menje jau trei kart rinkosi Šv. Kazimiero ordino nariai, nuo 550-j gimimo metini kasmet spalio pradioje minintys Šv. Kazimiero gimimo dien. Pernai, toki pat iškilmi metu, vienoje Valdov rm meni, toje paioje erdvje, kur daugiau kaip prieš penkis šimtus penkiasdešimt met maasis karalaitis Kazimieras m painti pasaul, buvo pakabintas Šv. Kazimiero ordino padovanotas Šv. Kazimiero bareljefas, kur sukr ordino narys skulptorius Henrikas Petras Garška.

Plaiau...
Karalaiio gimimo sukaktis paminta tradicinse ikilms

 Kasmet, spalio pirmj savaitgal Šv. Kazimiero ordinas organizuoja iškilmes, kuri metu priimami nauji nariai, apdovanojami šaliai nusipeln kultros, meno ir kit srii atstovai bei minima karalaiio ir Lietuvos globjo šventojo Kazimiero gimimo sukaktis.

Plaiau...
II-ajame O.S.C. ini ringe irykjo lyderi komandos

 Rugsjo 29 dien Pravieniškse surengtas antrasis protmšio O.S.C. „ini ringas“ turas . Projektas vykdomas pagal tarp Šv. Kazimiero ordino ir Laisvs atmimo viet ligonins (LAVL) pasirašyt bendradarbiavimo sutart.

Plaiau...
Pristatyta naujausia V. Apanaviiens knyga

storieRugsjo 6 d. Ordino magistrate pristatyta ketvirtoji muzikologs, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) muzikos teorijos katedros docents Virginijos Apanaviiens knyga „Etnins ir šiuolaikins kultros enklai akademinje muzikoje“.

Plaiau...
LAVL surengtas pirmasis ini ringas

 Rugpjio 22 dien Pravieniškse surengtas pirmasis protmšis laisvs atmimo vietoje Lietuvoje. Projektas vykdomas pagal tarp Šv. Kazimiero ordino ir Laisvs atmimo viet ligonins (LAVL) pasirašyt bendradarbiavimo sutart.

Plaiau...
Sauluts vaikai sveiavosi Ordino magistrate, dirbtuvse iband skulptoriaus amat

storieMaiau nei prieš metus Šv. Kazimiero ordino kurtose Maojo princo dirbtuvse lanksi Kdaini specialiosios ir dails mokykl aukltiniai. Š karšt rugpjt išvyka Vilni buvo nudiuginti Kdaini „Sauluts“ vaik globos namuose gyvenantys vaikai.

Plaiau...
VPC stovykla-seminaras Kiekvienai problemai savas raktas

 Liepos 13-19 dienomis vyko mogaus ir Visatos painimo centro  organizuojam poilsio ir sveikatingumo stovykla – seminaras „Kiekvienai problemai savas raktas“. Ji vyko Švenioni rajone, prie Pailgio eero. Gal sutapimas o gal ir ne, taiau pirmoji mogaus ir Visatos painimo centro organizuota stovykla prieš septynerius metus taip pat prasidjo liepos 13 –j. Stovykla vyko kiekvienais metais liepos mnes  prie to paties Pailgio eero. Ne išimtis yra ir šie metai . j susirinko  dalyviai, kuriems dalyvauti tapo tradicija bei naujai atvyk, panorj gauti ini, pabendrauti su bendraminiais, rasti nauj draug.

Plaiau...
Vaikai i Kupikio Tvo dien sutiko oro uoste

storieŠv. Kazimiero ordino ir Kupiškio Šv. Kazimiero vaik globos nam draugyst tsiasi: Tvo dien ordinieiai kartu su vaikais minjo kartu, pasinerdami aviacijos pasaulio paslaptis. Ordino pernai kurtose Maojo princo dibtuvse dar visai neseniai šiems vaikams buvo ruošiamos kaldins dovanos. Prajus pusmeiui gyvendintas paadas naujus dirbtuvi biiulius pakviesti Vilni ir parodyti kai k nematyto, suteikti prog pasisemti nauj spdi ir patirties.

Plaiau...
Pirmasis Labdari salonas suskambo aukiausiomis natomis
storieprastai kultra ir menas yra atskirti nuo mogaus kasdienybs, taiau tuo pat metu tai ir neatsiejama kiekvieno išsilavinusio ar siekianio tokiu bti gyvenimo dalis. Siekiant priartinti meno ištakas prie kiekvieno iš ms gyvenim bei prisidti prie vertybi sklaidos, paskutinmis pavasario dienomis Šv. Kazimiero ordinas inicijavo pirmj pokario laikus menant kultrin-socialin rengin – Labdari salon.
Plaiau...
Liejas Malon: taut, irdi ir muzikos draugyst

storieGegus 15 d. Bezdoni „Saultekio“ pagrindinje mokykloje jau trei kart vyko vis augantis krikšioniškos muzikos festivalis „Liejas Malon“. Kaip ir kasmet jaunuosius festivalio dalyvius bei organizatorius sveikino Šv. Kazimiero ordinas.

Plaiau...
Nauji, perspektyvs saitai

storieNuo ši met balandio 13 dienos prie Šv. Kazimiero ordino vertybi ir darb sklaidos prisijung nauja, perspektyvi Kauno Šv. Kazimiero pagrindins mokyklos bendruomen. Ta proga mokykloje surengta piešini konkurso karalaiio Kazimiero tema laureat ir dalyvi apdovanojimo švent, kurios metu oficialiai pasirašyta mokyklos bendradarbiavimo su Ordinu sutartis.

Plaiau...
vent Dotnuvos slaugos namuose

storieKovo 22 d. Šv. Kazimiero ordino delegacija lanksi Dotnuvos slaugos namuose, kur surengta turininga švent, aplankyti ia gyvenantys senoliai. Švents metu teikta grai ir prasminga dovana, apdovanota rašinio konkurso laureat, aptartos bendradarbiavimo ateityje perpektyvos.

Plaiau...
Paroda A augu kartu su Lietuva

storiePasvalio rajono savivaldybs salje 2015 m. kovo 9 d.–gegus 8 d. veik Alfonso Lipnino progimnazijos mokini tekstils darb paroda „Aš augu kartu su Lietuva“. Parod organizavo Panevio Alfonso Lipnino progimnazijos mokytoja Dalia Sinkeviien ir Šv. Kazimiero ordino Panevio komtrija.

Plaiau...
Dovana vilnieiams ir miesto sveiams rinktin muzika

storie Kovo 8-j, sostins senamiestyje šurmuliuojant tradicinei Kaziuko mugei, Šv. Kazimiero banyioje skambjo pakils vargon, mušamj, varini instrument garsai, išskirtiniai solist balsai. Šv. Kazimiero ordinas vilnieiams ir miesto sveiams dovanojo koncert, o kartu ir prog karalaiio Kazimiero dien paminti šiek tiek kitaip nei prastai – pakiliau, dvasingiau.

Plaiau...
Lelijos garbs enklas u socialiai atsaking versl

Lelijos garbes zenklas Šv. Kazimiero ordino Šiauli komtrijos inicijuotas „Lelijos garbs enklo” apdovanojimas tampa graia Ordino tradicija. Minint Lietuvos globjo dien, kovo 4-tj Šiauliuose vyko iškilminga švent, kurios metu nominacijos laimtoju tapo socialiai atsakingo verslo atstovas – Algirdas Gluodas. Jam teikta specialiai šiai progai sukurta skulptoriaus Henriko Orakausko statull „Angelas su lelija”.

Plaiau...
Saultekio mokykloje apdovanoti raini konkurso nugaltojai

storieMinint Šv. Kazimiero dien Bezdoni „Saultekio“ pagrindinje mokykloje, tradiciškai surengta moksleivi švent. Šiemet koncert ir mug papild Šv. Kazimiero ordino inicijuoto geriausio rašinio konkurso laureat apdovanojimai, kuriuose paskatinti trys gabiausi mokiniai.  

Plaiau...
Gyventi darant gera

storie Kovo 1-j, artjant Šv. Kazimiero dienai, Jono Avyiaus viešoji biblioteka drauge su bibliotekos globja, Šv. Kazimiero ordino dama, operos soliste Sofija Jonaityte pakviet joniškieius knygos „Šv. Kazimiero gerbimas Lietuvoje“ pristatym Joniškio banyioje.

Plaiau...
Vasario 16-jai paymti partizan kov aidai

storie Lietuvos valstybs atkrim yminios datos – Vasario 16-osios – išvakarse, Šv. Kazimiero ordino kolegijoje surengta popiet, skirta painiai su Lietuvos karininku, rezistentu, partizan vadu Jonu emaiiu-Vytautu (1909-1954 m.).

Plaiau...
Kupikio vaik namus ir eimas pasiek Ordino surinkta labdara

 storie Vis smagiausia, kai geros mintys virsta darbais. Seniai brandinta idja sukaupus vairi grybi aplankyti be šeim gyvenanius vaikus šiemet buvo išpildyta: Šv. Kazimiero ordino nariai prieš pat Šv. Kaldas lanksi Kupiškyje, kur vaikams ir nepasiturinioms šeimoms išdalino pusšimt di rb, maisto, aisl bei knyg.

Plaiau...
Visos Lietuvos vaikams Ordinas dovanojo iltas advento akimirkas

 storie Iki didij met šveni skaiiuojant paskutines dienas, Šv. Kazimiero ordinas be šeim augantiems vaikams dovanojo jauki ir turining adventin popiet. Joje skambjo liaudies dainos, vaikai turjo galimyb susipainti su senosiomis lietuviškomis tradicijomis, paragauti senovišk Ki valgi ir, svarbiausia, pajusti bendrysts diaugsm.

Plaiau...
Stebuklingos ramybs metas Dotnuvoje

 Treij advento savaitgal Dotnuvoje vyko popiet „Stebuklingos ramybs metas“, kuri organizavo Akademijos kultros centro Dotnuvos skyrius, vadovaujamas Šv. Kazimiero ordino Kdaini komtrijos nars Danguols Špokiens.

Plaiau...
Ordiniei labdaros ir dovan ruoimo popiet

 Šv. Kaldos – stebukl metas, kai svajons pildosi, o gerumas atklysta net labiausiai surambjusias širdis. Maojo princo dirbtuvs pakviet Šv. Kazimiero ordino narius ir visus neabejingus  prisidti prie graios iniciatyvos ir padovanoti Kupiškio Šv. Kazimiero vaik gobos namuose augantiems vaikams šilt akimirk bei jiems reikaling daikt.

Plaiau...
M. Tomonio minjimo vakaras

 Ši met lapkriio 5 dien „Lietos fondas kartu su Šv. Kazimiero ordinu organizavo 39-tj Mindaugo Tomonio ties metini minjim. Rengin ved skulptorius Gediminas Radzeviius. Skambejo šv. Kazimiero banyios choro „AVE VERUM atliekamos giesms.

Plaiau...
Maieji sveiai i Kdaini apsilank LNOBT ir krybinse dirbtuvse

 Visi vaikai yra nuostabs, o ypatingai tie, kurie moka svajoti, diaugtis ir dalintis šypsenomis. Btent tokie šilti ir draugiški buvo Maojo princo dirbtuvi sveiai iš Kdaini prajus sekmadien, viešnags metu spdi sms Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT).

Plaiau...
Skinderikio parke gyvendinta uoliuk sodinimo akcija

 Šiais metais 20-met mininti Lietuvos bajor karališkoji sjunga (LBKS), bendradarbiaudama su Šv. Kazimiero ordinu organizavo simbolin uoliuk sodinimo akcij.

Plaiau...
Jubiliejins Ordino ikilms paymtos reikmingais enklais

 Kaip ir kiekvien ruden Šv. Kazimiero ordinas mini savo veiklos sukakt, kuri šiemet neeilin, jubiliejin. Spalio 4-j, karalaiio Kazimiero gimimo dien surengtos iškilms, paymjusios 556-sias jo gimimo metines, šiais metais ypatingos ir tuo, kad Ordino šeim papild gausus brys nauj nari, o LDK Valdov rmuose buvo oficialiai atidengtas pernai Lietuvos ir Italijos ordin dovanotas šv. Kazimiero bareljefas.

Plaiau...
Kryiaus enklas Didiajam Magistrui atminti

 Ateina apšviestoji mintis Lietuvos kilming asmen Edvard Jon Armošk-Eismont ir Lietuvoje kuriamas Šv. Kazimiero ordin. Susiklosto aplinkybs ir u tkstani kilometr nuo Lietuvos – Italijoje kilmingas asmuo Domenico Odilio Pellegrini kuria Lietuvos karalaiio Šv. Kazimiero vardo ordin. Susiklosius aplinkybms? Gal tiksliau – subrendus apšviestai miniai...

Plaiau...
<< Pradia < Atgal 1 2 3 4 5 Pirmyn > Pabaiga >>

osctv
Šv. Kazimiero ordino televizija internete  OSC TV
.

Mums rpi Js nuomon. Siskite savo pastabas, pasilymus reportaams, klausimus aktualiomis temomis el. paštu osctv@ordinas.lt  

m.k. 191970724
Šv.Kazimiero ordinas
Labdari g.8, Vilnius.

Ordino sskaita banke:
SEB Vilniaus bankas,
ssk.nr. LT68 7044 0600 0136 5992