osctv
In Memoriam
Edvardas Jonas EISMONTAS
Pradinis
Tikslai Udaviniai Misija
Ordino struktra
Ordino dokumentai
Veikla
Atlikti darbai ir rmimai
Apie v. Kazimier
Gyvenimo viesa
Maojo princo dirbtuvs
Leidyba
OSC TV
Nuotrauk archyvas
Iplstin paieka
Nuorodos
Kontaktai
ENGLISH MENU
About St. Casimir
Mission, Purpose, Tasks
Structure of order
Events
Honored members
Photo Gallery
Contacts
Artimiausi renginiai

2017.04.29 13:30
O.S.C. „ini ringo“ III turas. Šv. Kazimiero ordino organizuojamo protmšio empionato projektas Kauno nepilnamei tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose.
Plaiau...

Panevezys

2017.05.02 12 val. pagalbos tarnybos kabineto atidarymas Panevyje
Panevio komtrija

Plaiau...

2017.05.12 12 val. Bezdoni „Saultekio“ mokykla.
Maojo princo dirbtuvi modernij technologij usimimai

Plaiau...

2017.02.15 - 2018.03.09 Edukacinis dails projektas „MANO LIETUVA. Grtu Tvyn“
Projekto organizatoriai: Šv. Kazimiero ordinas ir Lietuvos dailinink sjunga.
Plaiau...

 GP

Festivalis – konkursas „Gaid pyn 2017“
Muzikuojani šeim festivalis-konkursas.

Plaiau...

2017.07.17 - 07.23
mogaus ir Visatos painimo centras kvieia jau IX-j vasaros poilsio ir sveikatingumo stovykl-seminar prie Pailgio eero.
Plaiau...
Banner
Banner
Banner
Prisijugnimo forma
Prisijungimo vardas

Slaptaodis

Prisiminti
Priminti slaptaod
Statistika
Prisijungę 6 svečiai
Apsilankymai: 705473
Koncertas Laudate Sancti Casimiri

storieŠiemet, kaip ir ankstesniais metais, švietjiškoje ir labdaringoje veikloje dalyvaujantis Šv. Kazimiero ordinas kovo 4 d. Vilniaus Šv. Kazimiero banyioje organizavo koncert. Muzikiniame renginyje dalyvavo inomi atlikjai – vargonininks  ivil Survilait ir Vida Prekeryt, Sofija Jonaityt (sopranas), pripainim peln kolektyvai – Vilniaus universiteto puiamj orkestras „Oktava“ ir Vilniaus B. Dvariono dešimtmets muzikos mokyklos bigbendas (dirigentas Albinas Kuinskas), aktyviai koncertuojantis Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jauni choras „Cantus gracilis“ (vadovas Rolandas Aidukas).

Plaiau...
iauli vyskupui teiktas ventojo Kazimiero ordino garbs medalis

storieKovo 4 d.  Šiauli Katedroje Šv. Kazimiero ordinas Šiauli vyskupui Eugenijui Bartuliui  teik Lietuvos valstybs ir jos jaunimo globjo Šventojo Kazimiero ordino Garbs medal bei paskelb Šiauli regiono tikjimo sklaidos šviesuoliu.
Apdovanojim teik v. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška-Eismontas ir Ordino Garbs Dama Loreta Bartkeviit-Valien.

Plaiau...
Respublikin mokytoj ir mokini krybin konferencija v. Kazimiero asmenybs vertybi raika
storie
2017 m. kovo 7 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vyko  respublikin mokytoj ir mokini krybin konferencija „Šv. Kazimiero asmenybs vertybi raiška“. Kontraversiškame šiandieniniame pasaulyje išdrsti irtis prieš visuotin nuomon bei pasirinkti krikšioniškas vertybes: tikjim, rpest silpnesniais, ištikimyb, saik, gailestingum, – drsus ir kilnus išškis! monijos istorijoje toki asmenybi yra ne viena, o Šv. Kazimiero asmenybs vertybi aktualumas XXI amiaus kontekste išlieka svarbus vis kart monms.
Plaiau...
O.S.C. ini ringas Kauno NTI-PN
storie
Kauno nepilnamei tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose vyko prot mšis „ini ringas“. Šis savišvietos bei motyvacinis renginys staigoje organizuotas pagal socialin-edukacin projekt, kurio iniciatorius yra Šv. Kazimiero ordino D. Magistras Henrikas Armoška-Eismontas. Šv. Kazimiero ordinas nuolat vykdo originalias programas ir projektus, aktyviai dalyvauja visuomeninje, švietjiškoje, kultrinje, labdaringoje ir globjiškoje veikloje, todl ir šis renginys neatsitiktinai atkeliavo Kauno nepilnamei tardymo izoliatori-pataisos namus.
Plaiau...
Muzikos garsai Utenoje skambjo kilniam tikslui
storie
Dkojame visiems parmusiems Eugenijaus ir Jrats Keramin šeimyn. Nuo šiol Lukas Pupeikis vl gals mokytis groti klarnetu, kuris nupirktas u labdaros koncerto metu surinktus pinigus.
Dar kart dkojame visiems parmusiems, koncertavusiems, bei Švento Kazimiero ordinui u param.
Plaiau...
Vilniaus komtrijoje: nauji planai ir projektai
storie
Sausio 8 d.  surengta  Vilniaus  komtrijos popiet, kurioje gausiai susirink nariai  aptar skmingai vykdyt dails  projekt „Mano Lietuva“, kuriame dalyvavo 400 vaik (vadov – Emilija Gasparinait - Talokien) bei  šeim muzikavimo projekt  „Gaid pyn“  (autor –Aldona Juodelien, turinti ilgamet ES projekt rengimo patirt)  bei  jo naujj, Lietuvos kultros tarybos remiam  etap.
Plaiau...
eim ansambliai savo muzika praskaidrino globos nam kasdienybs rutin
storieMuzikuojani šeim festivalis-konkursas „Gaid pyn“ pirmsias šalto ir tamsaus gruodio dienas upild muzika ir šypsenomis. Gruodio 1-j ir 4-j dienomis surengti du koncertai: Panevio Šv. Juozapo globos namuose ir Dotnuvos slaugos namuose.
Plaiau...
v. Kazimiero ordino krepinio turnyras
storiePirm kart Lietuvoje organizuotas krepšinio turnyras  Šv. Kazimiero ordino taurei laimti. Turnyras 3x3 vyko Kdaini rajono savivaldybs Akademijos gimnazijoje. 11 komand iš Dotnuvos seninijos rungtyniavo trijose kategorijose dl pagrindini priz – specialiai renginiui pagamint tauri.
Plaiau...
Vilniaus SOS vaik kaimo aukltiniams muzikuojani eim koncertas
storieNors Muzikuojani šeim festivalio-konkurso „Gaid pyn“ finalinis koncertas jau vyko, bet Festivalio renginiai dar tsiais. Lapkriio 24 dien, Vilniaus SOS Vaik kaime esaniame darelyje „Giliukas“, maiesiems klausytojams pasirod trys festivalyje dalyvav muzikuojani šeim ansambliai, kuri sudtyje –  ir jauniausi festivalio atlikjai. 
Plaiau...
Edukacinis dails projektas Mano Lietuva tsia valstybei svarbi dat prasminim

storieGlaudiai bendradarbiaudami Šv. Kazimiero ordinas ir Lietuvos dailinink sjunga (LDS) organizuoja edukacin dails projekt „Mano Lietuva“. Tai skmingai prajusiais metais startavusio projekto tsa, su gerokai išpltota ir papildyta edukacine-istorine programa. Šv. Kazimiero ordino ir LDS nar, dailinink Emilija Talokien, pasil idj projekto temas dedikuoti iškilioms Lietuvos istorinms asmenybms bei svarbioms datoms paymti, taip skatinant vaik ir jaunimo krybin raišk bei tautiškum.

Plaiau...
L. Ukuraitien: eiminis muzikavimas turt bti paveldimas kaip didiausia brangenyb

storieŠiandien vis daniau ieškant darnios šeimos formuls, paskutin rugsjo savaitgal Vilniuje nuotaikingai nuskambjo Muzikuojani šeim festivalio-konkurso „Gaid pyn 2016“, kur organizuoja Šv. Kazimiero ordinas, finalas.

Plaiau...
Panaros piln nam bendruomenei teikta prasminga dovana

storie2016 m. birelio 19 dien Panaros piln nam bendruomenei buvo padovanotas dailininks Emilijos Talokiens nutapytas Šv. Kazimiero paveikslas. J savo lšomis finansavo Panevio komtrijos nariai.

Plaiau...
Geros mintys, jausmai dera su gerais darbais

storieŠv. Kazimiero ordino Kdaini komtrija Daugiakultriniame centre organizavo seminar „Garsas ms gyvenime“. Pagrindin šio renginio idja – prisidti ir paremti jaunuolio piligrimin kelion Krokuv bei geriau painti garsus, j tak ms savijautai.

Plaiau...
Tvo dienos proga Vilniaus ir Kauno oro uostai alsavo viena dvasia

storie

K turi bendro Tvo diena, vaikai, Maasis princas, Antuanas de Sent-Egziupery ir oro uostas? š klausi gali greitai atsakyti vaikai, kurie jau antrus metus Tvo dienos proga lankosi oro uoste. Prajusiais metais Maojo princo dirbtuvi organizuojama edukacin ekskursija, kurios metu vaikai supaindinami su aviacija, oro uosto darbu, retomis ia dirbani specialist profesijomis, neeilinmis atsakomybmis vyko Vilniaus oro uoste. Šiais metais prie graaus renginio prisijungti mielai sutiko ir Kauno oro uostas.

Plaiau...
Muzika stebuklus daranti diev kalba

storieMuzikuojani šeim festivalio-konkurso „Gaid pyn 2016“ perklaus etapui pasibaigus.

Gegus mnes per vis Lietuv nuvilnijo Muzikuojani šeim festivalio-konkurso „Gaid pyn 2016“ rengini banga. Ir tai tik pirmoji festivalio dalis – dalyvi perklaus etapas. Nors gegus mnuo išsiskiria pavasarini darb, rengini gausa, mokyklose tvyro kasmetini egzamin karštis, visgi dalyvauti festivalyje usiregistravo net 35 šeim ansambliai. Tai muzikuojanios šeimos iš visos Lietuvos – Kdaini, Šaki, Kauno, Kazl Rdos, Raseini rajono, Utenos, Panevio, Pandlio, Vilniaus, Šiauli, Klaipdos.

Plaiau...
Muzikuojani eim festivalis Vilniuje pritrauk ir paius maiausius atlikjus

storieGegus 21 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ vyko treioji Muzikuojani šeim festivalio-konkurso „Gaid pyn 2016“ perklausa. Jos metu pasirod aštuoni šeim ansambliai iš Vilniaus  regiono.
Didioji dalis perklausos dalyvi – vairi muzikos mokykl, chor „Liepaits“ ar „uoliukas“  aukltiniai. Pasak komisijos nars muzikologs Virginijos Apanaviiens, visi ansambliai buvo labai gerai pasiruoš ir, nepriklausomai nuo amiaus grups, pasirod itin profesionaliai. 

Plaiau...
eim ansambliai Kaune kviet puoselti eimos muzikavimo tradicij

storiePradtos muzikuojani šeim festivalio-konkurso „Gaid pyn“ atrankos. Gegus 15-j Kauno meninink namuose vykusioje pirmojoje perklausoje pasirod penki šeim kolektyvai siek išsiskirti savo atliekamais kriniais, sceniniais kostiumais bei vairiais instrumentais ir patekti „Gaid pyns“ final.

Plaiau...
Projekto Mano Lietuva renginys ir parodos atidarymas Kdaini daugiakultriame centre

storieŠis renginys - tai edukacinio dails projekto „Mano Lietuva“ dalis. Projekt organizuoja Šv. Kazimiero ordinas ir Lietuvos dailinink sjunga.
Lietuvos dailinink sjunga (LDS) -  didiausia Lietuvos vizualaus meno krjus vienijanti organizacija Lietuvoje, kuri vairiais bdais propaguoja dails sklaid, rengia profesionalaus meno projektus. LDS bendradarbiauja su pasaulietiškai veikiania organizacija -  Šv. Kazimiero ordinu, kurios viena misij – aktyviai dalyvauti visuomeninje, švietjiškoje, kultrinje veikloje.  Bendri interesai skatinti Lietuvos kultr ir puoselti vertybes, bei stiprios veiklos patirtys lm, jog jau anksiau Šv. Kazimiero ordino organizuoti vaik dails konkursai buvo išpltoti, papildyti ir suformuoti nauj kompleksišk tstin edukacin projekt.

Plaiau...
Paggi bibliotekoje vyskupo Motiejaus Valaniaus ingsni aidai

storiePaggi savivaldybs viešoji biblioteka, Šv. Kazimiero ordinas bei „Lietos“ labdaros fondas pakviet Paggi krašto gyventojus ir miesto sveius rengin „Vyskupo Motiejaus Valaniaus ingsni aidas Vilniaus krašte“, skirt šio dvasininko 215-osioms gimimo metinms. Paggi savivaldybs viešosios bibliotekos direktor Elena Stankeviien irovams pristat šio renginio garbs svei, susitikimo iniciatori, skulptori, dievdirb, poet, filosof, etnins kultros puoseltoj, vien iš „Lietos“ labdaros fondo sumanytoj ir steigj Gedimin Radzevii.

Plaiau...
Mindaugo Tomonio inia pasklido ir iauliuose

storieSkulptorius Gediminas Radzeviius, siekdamas priminti draugo ir bendraygio ini, inicijuoja renginius vairiuose Lietuvos miestuose. Balandio 28 d. Šiauliuose rengin, skirt paminti Mindaugo Tomonio 75-sias gimimo ir 40-tsias ties metines, organizavo Šv. Kazimiero ordinas, „Lietos“ labdaros fondas ir Šiauli vyskupijos kurija.

Plaiau...
Konferencija ir paroda konkursas v. Kazimiero asmenybs vertybi raika

storieKauno šv. Kazimiero pagrindinje mokykloje balandio 21 d. vyko Respublikin mokytoj ir mokini krybini bei tiriamj darb konferencija ir paroda-konkursas „Šv. Kazimiero asmenybs vertybi raiška“, kurios tikslas - atskleisti Lietuvos ir jaunimo globjo – karalaiio šv. Kazimiero asmenybs vertybi raišk ir aktualum XXI amiaus kontekste. Konferencijos partneriai - Kauno miesto savivaldybs Švietimo skyrius, Kauno pedagog kvalifikacijos centras, Vytauto Didiojo universitetas, globja – Šv. Kazimiero ordino Kauno komtrija. 

Plaiau...
Velykinis renginys Kdaini r. lapabers socialins globos namuose

storie 2016 m. kovo  31 d.  šv. Kazimiero ordino Kdaini komtrijos nariai  su misija skleisti Gerj naujien, dalintis Dievo malonmis su savo maaisiais broliais vyko Kdaini rajono Šlapabers socialins globos namus. Ypating dovan-vaikui atliekam dain, šoki  koncert -ms pakviesti geranoriškai dovanojo Kdaini kultros centro vaik folkloro ansamblis „Kleketukai“, kuriam vadovauja Gintar Brazinskien, o Viešosios staigos „Laiptai Vilt“ Dienos centro vaikai djo daug meils ir išmons gamindami globos nam gyventojams velykinius atvirukus, kuriuos teik kiekvienam asmeniškai.

Plaiau...
Projekto Mano Lietuva renginys Vilniaus lopelyje-darelyje Vilnel

storie Šv. Kazimiero ordino ir Lietuvos dailinink sjungos bendras edukacinis dails projektas „Mano Lietuva“ jau startavo kovo 16 d. Naujosios Vilnios vaik lopšelyje-darelyje „Vilnel“. Projekto meno vadov, LDS ir ordino nar, dailinink Emilija Talokien bei projekto koordinator, menotyrinink Evelina Januškait atvyko lopšel-darel pasveikinti vis konkurso laureat. „Vilnelje“ vyko j piešini paroda, buvo surengtas vaik vaidinimas – inscenizuojamas kunigaikšio Gedimino sapnas ir Gedimino pilies pastatymas.

Plaiau...
Dovana vilnieiams ir miesto sveiams karalaiio v. Kazimiero dienos proga

storie Kovo 6-j vilnieiai ir miesto sveiai turjo galimyb apsilankyti sakralios muzikos koncerte LAUDATE SANCTI CASIMIRI. J antrus metus miestieiams dovanojo Šv. Kazimiero ordinas. Mintas koncertas skirtas karalaiio ir Lietuvos globjo Kazimiero dienai paminti.

Plaiau...
Karalikojo v. Kazimiero ordino Lelijos Garbs enklai iauli miesto viesuoliams

 Šv. Kazimiero ordino Šiauli  komtrijoje trei kart teikti Karališkojo šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbs enklai, skirti profesoriui emeritui habil. dr. Kazimierui uperkai ir devynmetei smuikininkei, daugelio tarptautini konkurs laureatei Liepai Jurgutaviitei.

Plaiau...
Utenoje pirm kart teiktas Karalikojo v. Kazimiero ordino Lelijos Garbs enklas

 Kovo 4 d., minint šv. Kazimiero dien, Utenos Dievo Apvaizdos banyioje vyko Karališkojo šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbs enklo teikimo iškilms. Mintas šv. Kazimiero ordino enklas Lietuvoje yra teikiamas jau ketvirt kart. Po šv. Miši, kurias aukojo Utenos dekanato dekanas, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas Henrikas Kalpokas, u šviesuomenišk veikl Utenos krašte, atskirties moni glob, dvasins kultros raišk ir pilietinio orumo sklaid visuomenje garbs enklas buvo teiktas Daugaili šv. Antano Paduvieio parapijos klebonui, Vš „Angel pieva" steigjui ir direktoriui, kunigui Sauliui Kalvaiiui.

Plaiau...
Tauragnuose pristatyta nauja Utenos komtrijos knyga, skirta etnografiniams kaimams

 Šv. Kazimiero ordinas inicijavo projekt – knygos, skirtos  Ryt Aukštaitijos  etnografiniams kaimams, išleidim. J sudar ir pareng Ordino dama, Utenos skyriaus komtr Zita Mackeviien. 2015 met gruodio 19 d. knyga „Ryt Aukštatijos  etnografini kaim slpiniai“ pristatyta Tauragn kultros centre. Renginyje dalyvavo Vaišnoriški, Šumin, Strazd, Varniški ir Šiaudiniški kaim dabartiniai ir buv gyventojai bei tenykši gyventoj palikuonys.

Plaiau...
Nauja tradicija Padkos diena iauliuose

 Paskutinmis 2015 met dienomis – gruodio 27 d. – Šiauli vyskupijos Pastoraciniame centre Šv. Kazimiero ordinas šiaulieiams sureng Met padkos dien.

Plaiau...
2015.12.12 ini ringas finalas

 Gruodio 12 dien Pravieniškse surengtas finalinis protmšio O.S.C. „ini ringas“ turas . Projektas vykdomas pagal tarp Šv. Kazimiero ordino ir Laisvs atmimo viet ligonins (LAVL) pasirašyt bendradarbiavimo sutart.

Plaiau...
Duris atvr Maojo princo dirbtuvi ambasada Kupikyje

storieNuo šiol Maojo princo dirbtuvs turi padalin – Kupiškyje esaniuose Šv. Kazimiero vardo vaik globos namuose. Ši savotiška vertybi ir geros nuotaikos ambasada buvo kurta kartu su “Barclays” savanori komanda. Dirbtuvs kupiškyje yra antroji projekto su technologij centru dalis.

Plaiau...
<< Pradia < Atgal 1 2 3 4 5 6 Pirmyn > Pabaiga >>Naujausi straipsniai laikraštyje „Gyvenimo šviesa“
 Pietryi Lietuvos restauracija
 A. Peiulyt: „Prieš kiekvien rengin kamuoja nerimas: ar irovai šiandien susirinks?“
 V. Gogaitis „Be šilumos širdyje socialinis darbuotojas dirbti negali“
 Vargon gausmas, suplšytos partitros, rojaus obuoliukai ir kitos Modus vivendi bsenos

osctv
Šv. Kazimiero ordino televizija internete  OSC TV
.

El. paštas info@ordinas.lt 
Tel. +370 52 310027

m.k. 191970724
Šv.Kazimiero ordinas
Labdari g. 8, Vilnius, LT-01120.

Ordino sskaita banke:
SEB Vilniaus bankas,
ssk.nr. LT68 7044 0600 0136 5992