osctv
In Memoriam
Edvardas Jonas EISMONTAS
Pradinis
Tikslai Udaviniai Misija
Ordino struktra
Ordino dokumentai
Veikla
Atlikti darbai ir rmimai
Apie v. Kazimier
Gyvenimo viesa
Maojo princo dirbtuvs
Leidyba
OSC TV
Nuotrauk archyvas
Iplstin paieka
Nuorodos
Kontaktai
ENGLISH MENU
About St. Casimir
Mission, Purpose, Tasks
Structure of order
Events
Honored members
Photo Gallery
Contacts
Artimiausi renginiai

2016.05.14 - 05.26  „Gaid pyn 2016“ perklausos Lietuvos miestuose
Muzikuojani šeim festivalis-konkursas.

Plaiau...

2016.03.16- 09.28 Edukacinis dails projektas „MANO LIETUVA“
Projekto organizatoriai: Šv. Kazimiero ordinas ir Lietuvos dailinink sjunga.
Plaiau...
Banner
Banner
Banner
Prisijugnimo forma
Prisijungimo vardas

Slaptaodis

Prisiminti
Priminti slaptaod
Statistika
Prisijungę 2 svečiai
Apsilankymai: 548549
2 proc.
eim ansambliai Kaune kviet puoselti eimos muzikavimo tradicij

storiePradtos muzikuojani šeim festivalio-konkurso „Gaid pyn“ atrankos. Gegus 15-j Kauno meninink namuose vykusioje pirmojoje perklausoje pasirod penki šeim kolektyvai siek išsiskirti savo atliekamais kriniais, sceniniais kostiumais bei vairiais instrumentais ir patekti „Gaid pyns“ final.

Plaiau...
Projekto Mano Lietuva renginys ir parodos atidarymas Kdaini daugiakultriame centre

storieŠis renginys - tai edukacinio dails projekto „Mano Lietuva“ dalis. Projekt organizuoja Šv. Kazimiero ordinas ir Lietuvos dailinink sjunga.
Lietuvos dailinink sjunga (LDS) -  didiausia Lietuvos vizualaus meno krjus vienijanti organizacija Lietuvoje, kuri vairiais bdais propaguoja dails sklaid, rengia profesionalaus meno projektus. LDS bendradarbiauja su pasaulietiškai veikiania organizacija -  Šv. Kazimiero ordinu, kurios viena misij – aktyviai dalyvauti visuomeninje, švietjiškoje, kultrinje veikloje.  Bendri interesai skatinti Lietuvos kultr ir puoselti vertybes, bei stiprios veiklos patirtys lm, jog jau anksiau Šv. Kazimiero ordino organizuoti vaik dails konkursai buvo išpltoti, papildyti ir suformuoti nauj kompleksišk tstin edukacin projekt.

Plaiau...
Paggi bibliotekoje vyskupo Motiejaus Valaniaus ingsni aidai

storiePaggi savivaldybs viešoji biblioteka, Šv. Kazimiero ordinas bei „Lietos“ labdaros fondas pakviet Paggi krašto gyventojus ir miesto sveius rengin „Vyskupo Motiejaus Valaniaus ingsni aidas Vilniaus krašte“, skirt šio dvasininko 215-osioms gimimo metinms. Paggi savivaldybs viešosios bibliotekos direktor Elena Stankeviien irovams pristat šio renginio garbs svei, susitikimo iniciatori, skulptori, dievdirb, poet, filosof, etnins kultros puoseltoj, vien iš „Lietos“ labdaros fondo sumanytoj ir steigj Gedimin Radzevii.

Plaiau...
Mindaugo Tomonio inia pasklido ir iauliuose

storieSkulptorius Gediminas Radzeviius, siekdamas priminti draugo ir bendraygio ini, inicijuoja renginius vairiuose Lietuvos miestuose. Balandio 28 d. Šiauliuose rengin, skirt paminti Mindaugo Tomonio 75-sias gimimo ir 40-tsias ties metines, organizavo Šv. Kazimiero ordinas, „Lietos“ labdaros fondas ir Šiauli vyskupijos kurija.

Plaiau...
Konferencija ir paroda konkursas v. Kazimiero asmenybs vertybi raika

storieKauno šv. Kazimiero pagrindinje mokykloje balandio 21 d. vyko Respublikin mokytoj ir mokini krybini bei tiriamj darb konferencija ir paroda-konkursas „Šv. Kazimiero asmenybs vertybi raiška“, kurios tikslas - atskleisti Lietuvos ir jaunimo globjo – karalaiio šv. Kazimiero asmenybs vertybi raišk ir aktualum XXI amiaus kontekste. Konferencijos partneriai - Kauno miesto savivaldybs Švietimo skyrius, Kauno pedagog kvalifikacijos centras, Vytauto Didiojo universitetas, globja – Šv. Kazimiero ordino Kauno komtrija. 

Plaiau...
Velykinis renginys Kdaini r. lapabers socialins globos namuose

storie 2016 m. kovo  31 d.  šv. Kazimiero ordino Kdaini komtrijos nariai  su misija skleisti Gerj naujien, dalintis Dievo malonmis su savo maaisiais broliais vyko Kdaini rajono Šlapabers socialins globos namus. Ypating dovan-vaikui atliekam dain, šoki  koncert -ms pakviesti geranoriškai dovanojo Kdaini kultros centro vaik folkloro ansamblis „Kleketukai“, kuriam vadovauja Gintar Brazinskien, o Viešosios staigos „Laiptai Vilt“ Dienos centro vaikai djo daug meils ir išmons gamindami globos nam gyventojams velykinius atvirukus, kuriuos teik kiekvienam asmeniškai.

Plaiau...
Projekto Mano Lietuva renginys Vilniaus lopelyje-darelyje Vilnel

storie Šv. Kazimiero ordino ir Lietuvos dailinink sjungos bendras edukacinis dails projektas „Mano Lietuva“ jau startavo kovo 16 d. Naujosios Vilnios vaik lopšelyje-darelyje „Vilnel“. Projekto meno vadov, LDS ir ordino nar, dailinink Emilija Talokien bei projekto koordinator, menotyrinink Evelina Januškait atvyko lopšel-darel pasveikinti vis konkurso laureat. „Vilnelje“ vyko j piešini paroda, buvo surengtas vaik vaidinimas – inscenizuojamas kunigaikšio Gedimino sapnas ir Gedimino pilies pastatymas.

Plaiau...
Dovana vilnieiams ir miesto sveiams karalaiio v. Kazimiero dienos proga

storie Kovo 6-j vilnieiai ir miesto sveiai turjo galimyb apsilankyti sakralios muzikos koncerte LAUDATE SANCTI CASIMIRI. J antrus metus miestieiams dovanojo Šv. Kazimiero ordinas. Mintas koncertas skirtas karalaiio ir Lietuvos globjo Kazimiero dienai paminti.

Plaiau...
Karalikojo v. Kazimiero ordino Lelijos Garbs enklai iauli miesto viesuoliams

 Šv. Kazimiero ordino Šiauli  komtrijoje trei kart teikti Karališkojo šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbs enklai, skirti profesoriui emeritui habil. dr. Kazimierui uperkai ir devynmetei smuikininkei, daugelio tarptautini konkurs laureatei Liepai Jurgutaviitei.

Plaiau...
Utenoje pirm kart teiktas Karalikojo v. Kazimiero ordino Lelijos Garbs enklas

 Kovo 4 d., minint šv. Kazimiero dien, Utenos Dievo Apvaizdos banyioje vyko Karališkojo šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbs enklo teikimo iškilms. Mintas šv. Kazimiero ordino enklas Lietuvoje yra teikiamas jau ketvirt kart. Po šv. Miši, kurias aukojo Utenos dekanato dekanas, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas Henrikas Kalpokas, u šviesuomenišk veikl Utenos krašte, atskirties moni glob, dvasins kultros raišk ir pilietinio orumo sklaid visuomenje garbs enklas buvo teiktas Daugaili šv. Antano Paduvieio parapijos klebonui, Vš „Angel pieva" steigjui ir direktoriui, kunigui Sauliui Kalvaiiui.

Plaiau...
Tauragnuose pristatyta nauja Utenos komtrijos knyga, skirta etnografiniams kaimams

 Šv. Kazimiero ordinas inicijavo projekt – knygos, skirtos  Ryt Aukštaitijos  etnografiniams kaimams, išleidim. J sudar ir pareng Ordino dama, Utenos skyriaus komtr Zita Mackeviien. 2015 met gruodio 19 d. knyga „Ryt Aukštatijos  etnografini kaim slpiniai“ pristatyta Tauragn kultros centre. Renginyje dalyvavo Vaišnoriški, Šumin, Strazd, Varniški ir Šiaudiniški kaim dabartiniai ir buv gyventojai bei tenykši gyventoj palikuonys.

Plaiau...
Nauja tradicija Padkos diena iauliuose

 Paskutinmis 2015 met dienomis – gruodio 27 d. – Šiauli vyskupijos Pastoraciniame centre Šv. Kazimiero ordinas šiaulieiams sureng Met padkos dien.

Plaiau...
Vaikai i Kdaini ir Bezdoni tapo tarptautinio teatro projekto dalimi

storieŠ tams met laik ryškiai nuspalvino Maojo princo dirbtuvi biiuls – trys teatro meno tyrintojos Saul, Šarn ir Paulina. Jos lapkrit ir gruod sureng krybines dirbtuves vaikams bsimo spektalio tema Bezdonyse bei Kdainiuose.

Plaiau...
Pristatyta naujausia Zitos epulyts knyga

 Lapkriio 22-j Šv. Kazimiero ordino magistrate buvo pristatyta Ordino nars, poets Zitos epulyts naujausia poezijos knyga ir pamintas autors garbingas 80-ties met jubiliejus.

Plaiau...
Koncepto kaimo vaikai dalyvavo technogij dirbtuvse su Barclays savanoriais

storieLapkriio pabaigoje Maojo princo dirbtuvse sveiavosi jau ne vienerius metus pastami Koncepto kaime sikrusios organizacijos „Visos Lietuvos vaikai“ globotiniai ir naujieji ms biiuliai – tarptautins kompanijos „Barclays“ darbuotojai. Dirbtuvse mokms remontuoti kompiuterius ir bti saugiems internete.

Plaiau...
Su sveiais i Suomijos vaikai stat namus ir br orkestr

storieLapkriio pradioje Maojo princo dirbtuvse apsilank seni ir mylimi ms biiuliai iš Bezdoni „Saultekio“ pagrindins mokyklos. ia j lauk netiktos dirbtuvs kartu su sveiais iš ujrio – Suomijos. Su krybingja trijule, pasivadinusia „Kalteva Co“, vaikai subr iš kasdieni daikt pagamint instrument orkestr bei stat savo svajoni namus.

Plaiau...
Mindaugas Tomonis ir jo inia keliauja per Lietuv

 Lapkriio 5 d. Signatar namuose  Šv. Kazimiero ordinas ir „Lietos“ labdaros fondas sukviet vilnieius atminimo vakar „Mindaugas Tomonis ir jo inia“. Renginys skirtas  paminti M. Tomonio - poeto, filosofo, Lietuvos aktyvist fronto dalyvio, kovotojo u Lietuvos laisv - 75-sias gimimo ir 40- sias ties metines .

Plaiau...
Dotnuvos slaugos namuose atidarytas Akustins terapijos kabinetas

storieSpalio 5 d. Šv. Kazimiero ordinas Kdaini r. esaniuose Dotnuvos slaugos namuose atidar SGS akustins terapijos kabinet. Šventiniame renginyje dalyvavo šalies ir rajono valdios institucij atstovai, o taip pat – garbingi sveiai iš Italijos.

Plaiau...
ventinis koncertas Vivere Bonum Faciendo

 Spalio 4-j LDK Valdov rm Didiojoje renesansinje menje jau trei kart rinkosi Šv. Kazimiero ordino nariai, nuo 550-j gimimo metini kasmet spalio pradioje minintys Šv. Kazimiero gimimo dien. Pernai, toki pat iškilmi metu, vienoje Valdov rm meni, toje paioje erdvje, kur daugiau kaip prieš penkis šimtus penkiasdešimt met maasis karalaitis Kazimieras m painti pasaul, buvo pakabintas Šv. Kazimiero ordino padovanotas Šv. Kazimiero bareljefas, kur sukr ordino narys skulptorius Henrikas Petras Garška.

Plaiau...
Karalaiio gimimo sukaktis paminta tradicinse ikilms

 Kasmet, spalio pirmj savaitgal Šv. Kazimiero ordinas organizuoja iškilmes, kuri metu priimami nauji nariai, apdovanojami šaliai nusipeln kultros, meno ir kit srii atstovai bei minima karalaiio ir Lietuvos globjo šventojo Kazimiero gimimo sukaktis.

Plaiau...
II-ajame O.S.C. ini ringe irykjo lyderi komandos

 Rugsjo 29 dien Pravieniškse surengtas antrasis protmšio O.S.C. „ini ringas“ turas . Projektas vykdomas pagal tarp Šv. Kazimiero ordino ir Laisvs atmimo viet ligonins (LAVL) pasirašyt bendradarbiavimo sutart.

Plaiau...
Pirmoji Labdari salono stipendija atiteko jaunai pianistei
storieRugsjo pabaigoje suskambo antrasis Šv. Kazimiero ordino organizuotas Labdari salonas. Jame su kaupu buvo gyvendintas ši salon atgaivinimo tikslas – suburti Lietuvos kultros bendruomen bei vienkartine premija paskatinti jaunuosius talentus.
Plaiau...
Pristatyta naujausia V. Apanaviiens knyga

storieRugsjo 6 d. Ordino magistrate pristatyta ketvirtoji muzikologs, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) muzikos teorijos katedros docents Virginijos Apanaviiens knyga „Etnins ir šiuolaikins kultros enklai akademinje muzikoje“.

Plaiau...
LAVL surengtas pirmasis ini ringas

 Rugpjio 22 dien Pravieniškse surengtas pirmasis protmšis laisvs atmimo vietoje Lietuvoje. Projektas vykdomas pagal tarp Šv. Kazimiero ordino ir Laisvs atmimo viet ligonins (LAVL) pasirašyt bendradarbiavimo sutart.

Plaiau...
Sauluts vaikai sveiavosi Ordino magistrate, dirbtuvse iband skulptoriaus amat

storieMaiau nei prieš metus Šv. Kazimiero ordino kurtose Maojo princo dirbtuvse lanksi Kdaini specialiosios ir dails mokykl aukltiniai. Š karšt rugpjt išvyka Vilni buvo nudiuginti Kdaini „Sauluts“ vaik globos namuose gyvenantys vaikai.

Plaiau...
VPC stovykla-seminaras Kiekvienai problemai savas raktas

 Liepos 13-19 dienomis vyko mogaus ir Visatos painimo centro  organizuojam poilsio ir sveikatingumo stovykla – seminaras „Kiekvienai problemai savas raktas“. Ji vyko Švenioni rajone, prie Pailgio eero. Gal sutapimas o gal ir ne, taiau pirmoji mogaus ir Visatos painimo centro organizuota stovykla prieš septynerius metus taip pat prasidjo liepos 13 –j. Stovykla vyko kiekvienais metais liepos mnes  prie to paties Pailgio eero. Ne išimtis yra ir šie metai . j susirinko  dalyviai, kuriems dalyvauti tapo tradicija bei naujai atvyk, panorj gauti ini, pabendrauti su bendraminiais, rasti nauj draug.

Plaiau...
Vaikai i Kupikio Tvo dien sutiko oro uoste

storieŠv. Kazimiero ordino ir Kupiškio Šv. Kazimiero vaik globos nam draugyst tsiasi: Tvo dien ordinieiai kartu su vaikais minjo kartu, pasinerdami aviacijos pasaulio paslaptis. Ordino pernai kurtose Maojo princo dibtuvse dar visai neseniai šiems vaikams buvo ruošiamos kaldins dovanos. Prajus pusmeiui gyvendintas paadas naujus dirbtuvi biiulius pakviesti Vilni ir parodyti kai k nematyto, suteikti prog pasisemti nauj spdi ir patirties.

Plaiau...
Pirmasis Labdari salonas suskambo aukiausiomis natomis
storieprastai kultra ir menas yra atskirti nuo mogaus kasdienybs, taiau tuo pat metu tai ir neatsiejama kiekvieno išsilavinusio ar siekianio tokiu bti gyvenimo dalis. Siekiant priartinti meno ištakas prie kiekvieno iš ms gyvenim bei prisidti prie vertybi sklaidos, paskutinmis pavasario dienomis Šv. Kazimiero ordinas inicijavo pirmj pokario laikus menant kultrin-socialin rengin – Labdari salon.
Plaiau...
Liejas Malon: taut, irdi ir muzikos draugyst

storieGegus 15 d. Bezdoni „Saultekio“ pagrindinje mokykloje jau trei kart vyko vis augantis krikšioniškos muzikos festivalis „Liejas Malon“. Kaip ir kasmet jaunuosius festivalio dalyvius bei organizatorius sveikino Šv. Kazimiero ordinas.

Plaiau...
<< Pradia < Atgal 1 2 3 4 5 Pirmyn > Pabaiga >>Naujausi straipsniai laikraštyje „Gyvenimo šviesa“
  Rolandas Aidukas – choro muzikos entuziastas 
 Pristatyta naujausia K.Dauglos knyga „Medioklei – Valio!“
  „Gyvenimo šviesa" Nr. 23
 Prof. Vytenis Rimkus : Meno dvasia

osctv
Šv. Kazimiero ordino televizija internete  OSC TV
.

El. paštas info@ordinas.lt 
Tel. +370 52 310027

m.k. 191970724
Šv.Kazimiero ordinas
Labdari g. 8, Vilnius, LT-01120.

Ordino sskaita banke:
SEB Vilniaus bankas,
ssk.nr. LT68 7044 0600 0136 5992